คลินิกแพทย์แผนจีน

คลินิกแพทย์แผนจีนเปิดให้บริการ ณ อาคารบริการ ชั้น2 ด้านหน้ามหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

ให้บริการตรวจอายุรกรรม ฝังเข็ม ครอบแก้ว และนวดทุยหนา เปิดบริการทุกวัน

     จันทร์ - ศุกร์ เวลา 8.30 น. - 20.00 น.

     วันเสาร์      เวลา 8.30 น. - 17.00 น.                       

 

จันทร์ เช้า อ.แพทย์จีน อรภา ศิลมัฐ
  บ่าย อ.แพทย์จีน วรพงษ์ ปะดุกา
อังคาร เช้า อ.แพทย์จีน นภษร แสงศิวะฤทธิ์
  บ่าย อ.แพทย์จีน โสรัจ นิโรธสมาบัติ
พุธ เช้า อ.แพทย์จีน จารุพรรณ โพธิ์สัตย์
  บ่าย อ.แพทย์จีน อัจฉราภรณ์ สุริเมือง
พฤหัสบดี เช้า อ.แพทย์จีน วรพงษ์ ปะดุกา
  บ่าย อ.แพทย์จีน นภษร แสงศิวะฤทธิ์
ศุกร์  เช้า อ.แพทย์จีน อัจฉราภรณ์ สุริเมือง
  บ่าย อ.แพทย์จีน สุวิมล ผลชารี

 

อัตราค่าบริการ : ครั้งละ 400 - 700 บาท

 

*บริการนวดทุยหนา กรุณาโทรนัดล่วงหน้า*

*เพื่อความสะดวกของท่าน กรุณาโทรศัพท์สอบถามวันและเวลาการให้บริการล่วงหน้า โทร. 02-312-6300 ต่อ 1633**