ผู้บริหาร

 

อ.ปวินท์  สุวรรณกุล

​คณบดีคณะการแพทย์แผนจีน

โทร1108

email psuwanagul@yahoo.com

อ.แพทย์จีนอรภา   ศิลมัฐ

รองคณบดีคณะการแพทย์แผนจีน

โทร 1108

email minimynt@hotmail.com