ภาพกิจกรรมนักศึกษา

 

 

 

    ทำบุญเลี้ยงพระ เมื่อวันเสาร์ที่ 18 มกราคม 2557 ที่ผ่านมา  นักศึกษาคณะการแพทย์แผนจีนได้ร่วมกันจัดทำบุญเลี้ยงพระที่อาคารตังจิว อัคคพงษ์กุล เพื่อความเป็นสิริมงคลโดยทั่วกัน

    การแสดงบนเวที  ปี พ.ศ. 2553 นักศึกษารุ่น 4 ได้จัดการแสดงบนเวที ที่มหาวิทยาลัยการแพทย์แผนจีนเซี่ยงไฮ้ เป็นที่ชื่นชมจากอาจารย์และนักศึกษาของมหาวิทยาลัยการแพทย์แผนจีนเซี่ยงไฮ้    

 

    อนุรักษ์ประเพณีไทย นักศึกษาชั้นปี 1 ร่วมกันจัดกิจกรรมส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมไทยในงานสืบสานประเพณีสงกรานต์ ปี พ.ศ. 2556

 

  

    แข่งเรือมังกร  เพื่ออนุรักษ์ประเพณีการแข่งเรือมังกรของจีน มหาวิทยาลัยการแพทย์แผนจีนเซี่ยงไฮ้ ได้จัดการแข่งเรือมังกรขึ้นเป็นประจำทุกปี เช่นเดียวกับในปี พ.ศ. 2554 นักศึกษาคณะการแพทย์แผนจีน ที่กำลังศึกษาชั้นปีที่ 5 ตามหลักสูตรร่วมระหว่างมหาวิทยลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติและมหาวิทยาลัยการแพทย์แผนจีนเซี่ยงไฮ้  ได้เข้าร่วมการแข่งเรือมังกรร่วมกับนักศึกษาจากนานาประเทศ

 

 

     Thanks P   นักศึกษาชั้นปีที่ 1 (รหัส 56) ร่วมกันจัดเลี้ยงและการแสดงบนเวทีเพื่อขอบคุณรุ่นพี่ เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2556 ณ ลานหน้าอาคารชิน โสภณพานิช 

 

     ดูงาน  นักศึกษาไปศึกษาดูงานที่โรงพยาบาลสู่กวง ระหว่างที่ศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยการแพทย์แผนจีนเซี่ยงไฮ้