กฎระเบียบ

การแต่งกายของนักศึกษาชั้นปีที่ 1

นักศึกษาชาย

     - เสื้อเชิ้ตสีขาวแขนยาว ไม่มีลวดลาย ใส่ชายเสื้อไว้ในกางเกง
     - เน็คไท สีกรมท่า ของมหาวิทยาลัย
     - เข็มขัด ทำด้วยหนัง สีดำ หัวเข็มขัดของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
     - กางเกง กางเกงขายาวแบบสากล (กางเกงสแลค) สีดำ
*ห้ามใส่กางเกงขาเดฟ ขาลอย กางเกงยีนส์ และทรงอื่นๆที่ไม่สุภาพ
     - ถุงเท้าสีดำ ไม่มีลวดลาย
     - รองเท้าหนังสีดำ หุ้มส้น
     - ไม่ทำสีผม

นักศึกษาหญิง

     - เสื้อเชิ้ตสีขาว ไม่มีลวดลาย ไม่รัดรูป ไม่บางจนเกินไป ใส่เสื้อซับใน ใส่ชายเสื้อไว้ในกระโปรง
     - กระดุม ของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ติดสัญลักษณ์ตัวเสียงไว้ที่หน้าอกด้านซ้าย และติดเข็มมหาวิทยาลัย(ตุ้งติ้ง)ไว้ที่รังดุมรังแรกด้านซ้าย
     - เข็มขัด ทำด้วยหนัง สีดำ หัวเข็มขัดของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
     - กระโปรงพลีทสีดำ ความยาวครึ่งแข้ง ห้ามใช้เนื้อผ้ามันวาว มีลวดลาย ผ้ายีนส์ ผ้าลูกฟูก ผ้าลูกไม้
     - รองเท้าผ้าใบสีขาว ไม่มีลวดลาย ถุงเท้าสีขาวล้วน
     - ไม่ทำสีผม

*หมายเหตุ ให้นักศึกษาชั้นปีที่1 ปฏิบัติตามกฎระเบียบการแต่งกายสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่1 จนกว่าจะได้รับมอบเข็มประจำคณะการแพทย์แผนจีน

 

การแต่งกายของนักศึกษาชั้นปีที่ 2-3

นักศึกษาชาย

     - เสื้อเชิ้ตสีขาวแขนยาว ไม่มีลวดลาย ใส่ชายเสื้อไว้ในกางเกง
     - เน็คไท สีกรมท่า ของมหาวิทยาลัย ติดเข็มคณะที่เน็คไทใต้ตรามหาวิทยาลัย
     - เข็มขัด ทำด้วยหนัง สีดำ หัวเข็มขัดของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
     - กางเกง กางเกงขายาวแบบสากล (กางเกงสแลค) สีดำ
*ห้ามใส่กางเกงขาเดฟ ขาลอย กางเกงยีนส์ และทรงอื่นๆที่ไม่สุภาพ
     - ถุงเท้าสีดำ ไม่มีลวดลาย
     - รองเท้าหนังสีดำ หุ้มส้น
     - ไม่ทำสีผม

นักศึกษาหญิง

     - เสื้อเชิ้ตสีขาว ไม่มีลวดลาย ไม่รัดรูป ไม่บางจนเกินไป ใส่ชายเสื้อไว้ในกระโปรง
     - กระดุมของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ติดสัญลักษณ์ตัวเสียงไว้ที่หน้าอกด้านซ้าย และติดเข็มคณะไว้ที่รังดุมรังแรกด้านซ้าย
     - เข็มขัด ทำด้วยหนัง สีดำ หัวเข็มขัดของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
     - กระโปรงทรงเอ ทรงสอบ หรือ กระโปรงพลีท ความยาวสั้นพอดีเข่า(ไม่สั้นกว่าเข่า) ห้ามใช้เนื้อผ้ามันวาว มีลวดลาย ผ้ายีนส์ ผ้าลูกฟูก ผ้าลูกไม้ ห้ามผ่าหน้า ผ่าข้าง อนุญาตให้ผ่าได้เฉพาะด้านหลังเท่านั้น
     - รองเท้าหุ้มส้น (ปิดปลายเท้า) สีสุภาพ ได้แก่ สีดำ สีเทา สีขาว สีน้ำตาล สีน้ำเงินเข้ม
*ไม่อนุญาติให้ใส่รองเท้ารัดส้น
     - ไม่ทำสีผม

 

การแต่งกายชุดปฏิบัติการ (ชุดกาวน์สั้น สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 และ 6)

     - แบบเสื้อตามรูปแบบชุดปฏิบัติการ ของคณะการแพทย์แผนจีน มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิม-   พระเกียรติ ปักชื่อภาษาไทยตามรูปแบบของคณะการแพทย์แผนจีน ติดเข็มสำหรับนักศึกษาชั้นปีสูงเหนือชื่อ-สกุลที่ปักประมาณ 1 นิ้ว

ผู้ชาย
     - สวมกางเกงขายาวแบบสากล (กางเกงสแลค) สีดำ ห้ามใส่กางเกงขาเดฟ ขาลอย กางเกงยีนส์ และทรงอื่นๆที่ไม่สุภาพ เข็มขัดหนังสีดำ หัวเข็มขัดมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ       
     - ถุงเท้าสีดำ รองเท้าหนังสีดำ หุ้มส้น

ผู้หญิง
     - สวมกระโปรงทรงเอ ทรงสอบ หรือ กระโปรงพลีท ความยาวสั้นพอดีเข่า(ไม่สั้นกว่าเข่า) ห้ามใช้เนื้อผ้ามันวาว มีลวดลาย ผ้ายีนส์ ผ้าลูกฟูก ผ้าลูกไม้ ห้ามผ่าหน้า ผ่าข้าง อนุญาตให้ผ่าได้เฉพาะด้านหลังเท่านั้น รองเท้าหุ้มส้น (ปิดปลายเท้า) สีสุภาพ ได้แก่ สีดำ สีเทา สีขาว สีน้ำตาล สีน้ำเงินเข้ม ไม่อนุญาตให้ใส่รองเท้ารัดส้น
*หมายเหตุ  เมื่อมีการฝึกปฏิบัติการทางคลินิก นักศึกษาจะต้องใส่ชุดกาวน์ยาวสำหรับห้องปฏิบัติการคลุมทับชุดกาวน์สั้น เพื่อป้องกันเชื้อโรคในขณะฝึกปฏิบัติการ
     - สำหรับการฝึกปฏิบัติวิชาทุยหนา ให้นักศึกษาแต่งกายชุดพละถูกต้องตามระเบียบของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

ชุดพละ

     - ใส่ถูกต้องตามรูปแบบของชุดพละมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

*ไม่ใส่ชุดพละในวันที่ไม่มีการฝึกปฏิบัติวิชาทุยหนา

 

การมีสิทธิ์เข้าเรียนวิชาคณะการแพทย์แผนจีน

     - ต้องผ่านการสอบวัดความรู้ภาษาจีน (HSK) ระดับ 5 (ใหม่) และต้องยื่นสำเนาผลการสอบพร้อมเซ็นสำเนาถูกต้องให้สำนักเลขานุการ คณะการแพทย์แผนจีน ภายในเดือนกันยายน มิเช่นนั้นนักศึกษาจะไม่สามารถลงทะเบียนเรียนในหมวดวิชาทางการแพทย์แผนจีนได้

 

การมีสิทธิ์เดินทางไปศึกษา-ฝึกปฏิบัติงานทางคลินิกที่สาธารณรัฐประชาชนจีน

     - นักศึกษาต้องผ่านการสอบวิชาทางศาสตร์การแพทย์แผนจีนทุกรายวิชา จึงจะมีสิทธิ์ลงทะเบียนรายวิชา ฝึกปฏิบัติงานทางคลินิกในชั้นปีที่ 6 ได้
     - นักศึกษาที่สอบไม่ผ่านในรายวิชาอื่นๆที่มิใช่รายวิชาทางศาสตร์การแพทย์แผนจีน สามารถไปศึกษาและฝึกปฏิบัติงานที่สาธารณรัฐประชาชนจีนได้ โดยห้ามลงทะเบียนเรียนซ่อมซ้ำซ้อนกับวิชาฝึกปฏิบัติงานทางคลินิก

 

มารยาทในการเข้าห้องเรียน

     - นักศึกษาต้องเข้าห้องเรียนก่อนเวลาเรียนอย่างน้อย 10 นาที
     - ห้ามเข้าห้องน้ำหรือลุกเดินในระหว่างการเรียนการสอน ยกเว้นได้รับอนุญาตจากอาจารย์ผู้สอน
     - ปิดเสียงโทรศัพท์ทุกครั้งที่เข้าห้องเรียน ห้ามรับโทรศัพท์ และใช้เครื่องมือสื่อสารทุกประเภทในขณะเรียน
     - ห้ามนำเครื่องดื่มและอาหารทุกชนิดเข้าไปในห้องเรียน
     - ห้ามรับประทานอาหารในห้องเรียนโดยเด็ดขาด
     - ปิดไฟ เครื่องปรับอากาศ จอมอนิเตอร์ คอมพิวเตอร์ให้เรียบร้อยก่อนออกจากห้องเรียน
     - ปฏิบัติตามข้อตกลงของอาจารย์ผู้สอนในรายวิชานั้นๆอย่างเคร่งครัด

 

กรณีฝ่าฝืนกฎระเบียบ

     - หักคะแนนความประพฤติตามที่อาจารย์ผู้รับผิดชอบวิชาเห็นสมควรจากคะแนนจิตพิสัยในรายวิชานั้นๆ
     - หักคะแนนความประพฤตินักศึกษาโดยส่งเรื่องไปที่สำนักพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (การรับโทษเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติว่าด้วยวินัยและการพัฒนานักศึกษา พ.ศ.2548 ซึ่งนักศึกษาสามารถดูรายละเอียดได้จากคู่มือนักศึกษา)