ข่าวประชาสัมพันธ์

 การอบรมหลักสูตรระยะสั้นสำหรับประชาชนทั่วไป เรื่อง “การดูแลสุขภาพ สุขภาพดีจากภายในถึงภายนอก

โครงการ การอบรมหลักสูตรระยะสั้นสำหรับประชาชนทั่วไป เรื่อง “การดูแลสุขภาพ สุขภาพดีจากภายในถึงภายนอก ด้วยศาสตร์การแพทย์แผนจีน รุ่นที่ 1”

วันที่ 24-28 มิถุนายน 2562 เวลา 9.00-16.00 น.

สถานที่  ห้องบรรยาย MBA 3 อาคารอำนวยการ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  

ดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติม

สมัครได้ที่ http://bit.ly/2VhfNiE

วันที่ 1

24/6/62

เนื้อหาในการอบรม

ผู้บรรยาย

8.30– 9.00 น.

ลงทะเบียน

 

9.00 น.

- คณบดีคณะการแพทย์แผนจีน มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ กล่าวรายงาน

- พิธีเปิดการอบรมหลักสูตรระยะสั้นสำหรับประชาชนทั่วไปเรื่อง “การดูแลสุขภาพ สุขภาพดีจากภายในถึงภายนอก ด้วยศาสตร์การแพทย์แผนจีน” โดย อธิการบดี มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

 

9.15-10.30 น.

การบรรยายเรื่อง ความรู้พื้นฐานด้านศาสตร์การแพทย์แผนจีน 1

(ทฤษฎีอินหยาง หลักปัญจธาตุ)

อ.อรภา

10.30 น.

อาหารว่าง

 

10.45-12.00 น.

การบรรยายเรื่อง ความรู้พื้นฐานด้านศาสตร์การแพทย์แผนจีน 1

(ทฤษฎีอินหยาง หลักปัญจธาตุ) ต่อ

อ.อรภา

12.00-13.00 น.

พักรับประทานอาหารกลางวัน

 

13.00-15.00 น.

การบรรยายเรื่อง ความรู้พื้นฐานด้านศาสตร์การแพทย์แผนจีน 2

(การดูลิ้นบอกโรค ระบบเส้นลมปราณ )

อ.นภษร

15.00 น.

อาหารว่าง

 

15.15-16.15 น.

การบรรยายเรื่อง แนวความคิดเรื่องมนุษย์กับธรรมชาติในทางการแพทย์แผนจีน

อ.ภารวี

วันที่ 2

25/6/62

เนื้อหาในการอบรม

ผู้บรรยาย

8.30– 9.00 น.

ลงทะเบียน

 

9.00-10.30 น.

การบรรยายเรื่อง พื้นฐานสุขภาพทั้ง 9 รูปแบบ กับศาสตร์การแพทย์แผนจีน

อ.อรภา

10.30 น.

อาหารว่าง

 

10.45-12.00 น.

กิจกรรม การตรวจสอบพื้นฐานสุขภาพด้วยตัวเอง

อ.อรภา อ.พรพรรณ

12.00-13.00 น.

พักรับประทานอาหารกลางวัน

 

13.00-14.30 น.

การบรรยายเรื่อง โภชนาการกับพื้นฐานสุขภาพ

อ.พรพรรณ

14.30 น.

อาหารว่าง

 

14.45-16.15 น.

การบรรยายเรื่อง จิบชาพาเพลิน จิบชาตามวิถีจีน

อ.กมลวรรณ

 

 

วันที่ 3

26/6/62

เนื้อหาในการอบรม

ผู้บรรยาย

8.30 – 9.00น.

ลงทะเบียน

 

9.00-10.30 น.

การบรรยายเรื่อง การใช้ยาสมุนไพรสามัญประจำบ้าน

อ.หยางเจิ้นหลิน

10.30 น.

อาหารว่าง

 

10.45-12.15 น.

การบรรยายเรื่อง ทานยาบำรุงร่างกายอย่างไร ให้ได้ผลดี (ตัวอย่างยาบำรุงร่างกาย เช่น ถังเช่า เห็ดหลินจือ โสม ยาสมุนไพรในสังคมออนไลน์)

อ.หยางเจิ้นหลิน

12.15-13.00 น.

พักรับประทานอาหารกลางวัน

 

13.00-15.00 น.

การบรรยายเรื่อง การนวดทุยหนา กดจุดหยุดโรค

อ.ธนกร

15.00 น.

อาหารว่าง

 

15.15-16.15 น.

การบรรยายเรื่อง จุดสะท้อนบนใบหู และการแปะหูชะลอโรค

อ.ธนกร

วันที่ 4

27/6/62

เนื้อหาในการอบรม

ผู้บรรยาย

8.30 – 9.00 น.

ลงทะเบียน

 

9.00-10.30 น.

การบรรยายเรื่อง การใช้ชีวิตประจำวันกับการดูแลสุขภาพตามหลักนาฬิกาชีวิต

อ.สุวิมล

10.30 น.

อาหารว่าง

 

10.45-12.15 น.

การบรรยายเรื่อง ความผิดปกติบนใบหน้า บอกโรคได้ด้วยศาสตร์จีน

อ.สุวิมล

12.15-13.00 น.

พักรับประทานอาหารกลางวัน

 

13.00-14.30 น.

การบรรยายเรื่อง กวาซารักษาโรค การกวาซาขับพิษในร่างกาย การกวาซากับความสวยความงาม

อ.อัจฉราภรณ์

14.30 น

อาหารว่าง

 

15.45-16.15 น.

กิจกรรม ฝึกปฏิบัติการกวาซา ด้วยตัวเอง

อ.อัจฉราภรณ์

วันที่ 5

28/6/62

เนื้อหาในการอบรม

ผู้บรรยาย

8.30 – 9.00 น.

ลงทะเบียน

 

9.00-10.30 น.

การบรรยายเรื่อง การป้องกันรักษาโรคด้วยการรมยา ครอบแก้ว

อ.วรพงษ์

10.30 น.

อาหารว่าง

 

10.45-12.00 น.

การฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการรมยาและการครอบแก้ว

อ.วรพงษ์

12.00-13.00 น.

พักรับประทานอาหารกลางวัน

 

13.00-14.30 น.

กิจกรรม การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ กับศิลปะท่วงท่าแบบจีน (1)

อ.ภารวี

14.30 น.

อาหารว่าง

 

14.45-16.00 น.

กิจกรรม การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ กับศิลปะท่วงท่าแบบจีน (2)

อ.ภารวี

16.00-16.30 น.

สรุปเนื้อหาการอบรมทั้งหมด กิจกรรมถามตอบในชั้นเรียน

จบหลักสูตร มอบประกาศนียบัตร ผู้เข้าอบรม