ข่าวประชาสัมพันธ์
ปฏิทินกิจกรรม

     ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร. ประจักษ์ พุ่มวิเศษ อธิการบดีพร้อมคณะ ได้แก่ ศ.(พิเศษ) ประสิทธิ์ โฆวิไลกูล   อดีตอธิการบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุไรพรรณ เจนวาณิชยานนท์      รองอธิการบดีและคณบดีคณะการแพทย์แผนจีน อาจารย์ ประพฤทธิ์ ศุกลรัตนเมธี ที่ปรึกษาอธิการบดี และอาจารย์แพทย์จีน โสรัจ นิโรธสมาบัติ ผู้ช่วยคณบดีคณะการแพทย์แผนจีน ได้เดินทางเยือนมหาวิทยาลัยการแพทย์แผนจีนเซี่ยงไฮ้ เมื่อวันที่ 25- 28 พฤศจิกายน 2557 ที่ผ่านมา ณ นครเซี่ยงไฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจีน

     ในการนี้ ศาตราจารย์ ดร. สีว์เจี้ยนกวง (Xu Jianguang)  อธิการบดีมหาวิทยาลัยการแพทย์แผนจีนเซี่ยงไฮ้  ได้มอบประกาศเกียรติคุณแด่ ศ.(พิเศษ) ประสิทธิ์ โฆวิไลกูล ผู้มีคุณูปการต่อความร่วมมือไทย-จีน ด้านการศึกษาแพทย์แผนจีน

     พร้อมกันนี้คณะผู้บริหารทั้งสองสถาบันได้ประชุมหารือเกี่ยวกับแนวทางการประกอบวิชาชีพของบัณฑิตแพทย์แผนจีนในประเทศไทย การพัฒนาความร่วมมือในอนาคต การแลกเปลี่ยนทางวิชาการ ตลอดจนการส่งเสริมการศึกษาแพทย์แผนจีนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยมีประเทศไทยเป็นศูนย์กลาง เป็นต้น

               

              

             

            

           

           

            

 

 

 

 

 

อ่านกิจกรรมอื่น ๆ

การออกกำลังกายสำหรับผู้สูงวัย2
การออกกำลังกายสำหรับผู้สูงวัย
การวิเคราะห์ผลเชิงกลและระยะเวลาที่เหมาะสมในการลดความตึงของกล้ามเนื้อ ด้วยการนวดทุยหนาแบบสั่นฝ่ามือ
วิธีทวนนับเข็มสำหรับผู้ให้บริการฝังเข็ม
อยู่อย่างไรให้สุขกายสุขใจในวัยครึ่งร้อย ตอน ความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุ
อยู่อย่างไรให้สุขกายสุขใจในวัยครึ่งร้อย ตอน แพทย์จีนกับการดูแลสุภาพในผู้สูงวัย
บอกรักง่าย...วันนี้คุณถ่ายแล้วหรือยัง ?
ตังกุย สุดยอดสมุนไพรบำรุงเลือด
เมื่อหมอจีนบอกว่า “คุณไตพร่อง”
หญ้าหนอน ยาบารุงชั้นเลิศ
ลิ้นบอกโรค1
ลิ้นบอกโรค2
จีนวิถี กวาซา
ไขปริศนา “แมะ”
โสมนั้นดีไฉน
9 วิธีช่วยให้อายุยืนด้วยศาสตร์แพทย์จีน
สุขภาพดีด้วย การดูแลตนเองตามหลักเน่ยจิง
ทฤษฏีปัญจธาตุ
   
การตรวจวินิจฉัยพื้นฐานด้วยศาสตร์การแพทย์แผนจีน
   
ทฤษฎียิน-หยาง
   ยิน–หยาง เป็นด้านของสรรพสิ่งที่ตรงข้ามกัน จะต่อต้านกัน ขณะเดียวกันก็ควบคุมและเป็นเอกภาพแก่กัน