ข่าวประชาสัมพันธ์
ปฏิทินกิจกรรม

เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2558  ณ โรงแรม เดอะ ทวิน ทาวเวอร์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณบดีคณะการแพทย์แผนจีนและรองอธิการบดี มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ได้กล่าวเปิดงาน โครงการอบรมวิชาการศาสตร์การแพทย์แผนจีนทางคลินิก “ จาง จ้ง จิ่ง  ครั้งที่ 2 ”  เรื่อง “ การรักษาโรคเนื้องอกและมะเร็งด้วยการแพทย์แผนจีน” โดยได้รับความร่วมมือและสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยการแพทย์แผนจีนเซี่ยงไฮ้ และคลินิกหัวเฉียวไทย – จีน แพทย์แผนไทย ได้แก่  ศ.หยางจินคุน ( 杨金坤) ศ. เถียนเจี้ยนฮุย (田建辉)  ผู้เชี่ยวชาญแผนกโรคเนื้องอกและมะเร็งประจำโรงพยาบาลหลงหวา รศ. พญ. สมฤดี คงคาวิฑูร  (徐慧兰) และ อ.พจ.เหอชวนตี้ (何川娣) และ อ.พจ. อรกช  มหาดิลกรัตน์ ทั้งนี้ มีผู้เข้ารับการอบรมทั้งสิ้น 85 ท่าน และอบรมเป็นเวลา 2 วัน กล่าวคือ 27 -28 สิงหาคม 2558 . 

                                         

                           

                           

                           

                           

                          

                         

                         

                                                                                                                                                                                                       

                        

                                                                                     

                       

                                  

อ่านกิจกรรมอื่น ๆ

การออกกำลังกายสำหรับผู้สูงวัย2
การออกกำลังกายสำหรับผู้สูงวัย
การวิเคราะห์ผลเชิงกลและระยะเวลาที่เหมาะสมในการลดความตึงของกล้ามเนื้อ ด้วยการนวดทุยหนาแบบสั่นฝ่ามือ
วิธีทวนนับเข็มสำหรับผู้ให้บริการฝังเข็ม
อยู่อย่างไรให้สุขกายสุขใจในวัยครึ่งร้อย ตอน ความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุ
อยู่อย่างไรให้สุขกายสุขใจในวัยครึ่งร้อย ตอน แพทย์จีนกับการดูแลสุภาพในผู้สูงวัย
บอกรักง่าย...วันนี้คุณถ่ายแล้วหรือยัง ?
ตังกุย สุดยอดสมุนไพรบำรุงเลือด
เมื่อหมอจีนบอกว่า “คุณไตพร่อง”
หญ้าหนอน ยาบารุงชั้นเลิศ
ลิ้นบอกโรค1
ลิ้นบอกโรค2
จีนวิถี กวาซา
ไขปริศนา “แมะ”
โสมนั้นดีไฉน
9 วิธีช่วยให้อายุยืนด้วยศาสตร์แพทย์จีน
สุขภาพดีด้วย การดูแลตนเองตามหลักเน่ยจิง
ทฤษฏีปัญจธาตุ
   
การตรวจวินิจฉัยพื้นฐานด้วยศาสตร์การแพทย์แผนจีน
   
ทฤษฎียิน-หยาง
   ยิน–หยาง เป็นด้านของสรรพสิ่งที่ตรงข้ามกัน จะต่อต้านกัน ขณะเดียวกันก็ควบคุมและเป็นเอกภาพแก่กัน