ข่าวประชาสัมพันธ์
ปฏิทินกิจกรรม

เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2557 ที่ผ่านมา ผศ.ดร อุไรพรรณ เจนวาณิชยานนท์ คณบดีคณะการแพทย์แผนจีนพร้อมคณะฯได้พปปะกับ นายชวลิต กาญจนชััยภูมิ ประธานคณะกรรมการ โรงพยาบาลเทียนฟ้ามูลนิธิพร้อมคณะ เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการฝึกงานของนักศึกษาชั้นปีที่ 6 ทั้งนี้ โรงพยาบาลเทียนฟ้ามูลนิธิ เป็นหนึ่งในแหล่งฝึกงานทางคลินิกของนักศึกษาคณะการแพทย์แผนจีน นอกจากนี้ ยังมีคลินิกหัวเฉียวไทย-จีน แพทย์แผนไทย และโรงพยาบาลในสังกัดของรัฐบาล อาทิ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า โรงพยาบาลระยอง โรงพยาบาลชลบุรี เป็นต้น    .

 

 

 

 

 

อ่านกิจกรรมอื่น ๆ

การออกกำลังกายสำหรับผู้สูงวัย2
การออกกำลังกายสำหรับผู้สูงวัย
การวิเคราะห์ผลเชิงกลและระยะเวลาที่เหมาะสมในการลดความตึงของกล้ามเนื้อ ด้วยการนวดทุยหนาแบบสั่นฝ่ามือ
วิธีทวนนับเข็มสำหรับผู้ให้บริการฝังเข็ม
อยู่อย่างไรให้สุขกายสุขใจในวัยครึ่งร้อย ตอน ความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุ
อยู่อย่างไรให้สุขกายสุขใจในวัยครึ่งร้อย ตอน แพทย์จีนกับการดูแลสุภาพในผู้สูงวัย
บอกรักง่าย...วันนี้คุณถ่ายแล้วหรือยัง ?
ตังกุย สุดยอดสมุนไพรบำรุงเลือด
เมื่อหมอจีนบอกว่า “คุณไตพร่อง”
หญ้าหนอน ยาบารุงชั้นเลิศ
ลิ้นบอกโรค1
ลิ้นบอกโรค2
จีนวิถี กวาซา
ไขปริศนา “แมะ”
โสมนั้นดีไฉน
9 วิธีช่วยให้อายุยืนด้วยศาสตร์แพทย์จีน
สุขภาพดีด้วย การดูแลตนเองตามหลักเน่ยจิง
ทฤษฏีปัญจธาตุ
   
การตรวจวินิจฉัยพื้นฐานด้วยศาสตร์การแพทย์แผนจีน
   
ทฤษฎียิน-หยาง
   ยิน–หยาง เป็นด้านของสรรพสิ่งที่ตรงข้ามกัน จะต่อต้านกัน ขณะเดียวกันก็ควบคุมและเป็นเอกภาพแก่กัน