บทความ

 โครงการบรรยายแลกเปลี่ยนความรู้เรื่องการใช้ยาสมุนไพรจีนรักษาโรคที่พบบ่อยทางคลินิก

เมื่อวันอังคารที่ 3 พฤษภาคม 2559 ณ ห้อง 2-221 อาคารเรียน มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ คณะการแพทย์จีนได้จัดโครงการบรรยายแลกเปลี่ยนความรู้เรื่องการใช้ยาสมุนไพรจีนรักษาโรคที่พบบ่อยทางคลินิก โดย ศ.แพทย์จีน หยางป่ายชั่น ( 杨百灿) ผู้เชี่ยวชาญจากมหาวิทยาลัยการแพทย์แผนจีนเซี่ยงไฮ้ เป็นวิทยากรบรรยายความรู้ในช่วงเช้า และมีการเสวนาเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับกรณีศึกษาต่างๆ (Case Study)ร่วมกับอาจารย์แพทย์จีน ของคณะการแพทย์แผนจีน ได้แก่ อ.พจ.วีรชัย สุทธิธารธวัช อ.พจ.โสรัจ นิโรธสมาบัติ อ.พจ.โกซึงเท็กและอ.พจ.หลิวอี้หลง