กิจกรรมคณะวิชา

ขอแสดงความยินดีอีกครั้งนะคะกับนักศึกษาคณะการแพทย์แผนจีนชั้นปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2556 หลังจากที่ผ่านการเรียนและการสอบอันหนักหน่วงมาตลอดระยะเวลา 6 ปี ในที่สุดก็มาถึงวันสุดท้ายของการเป็นนักศึกษาคณะการแพทย์แผนจีน และได้เข้าพิธีปัจฉิมนิเทศไปแล้วเมื่อวันศุกร์ที่ 21 มีนาคม 2557 ซึ่งย่างก้าวต่อไปก็คือการออกไปเป็นแพทย์จีนที่ดีในอนาคต ขอให้นักศึกษาทุกคนประสบความสำเร็จในชีวิตทุกคนนะคะ

โดยในพิธีปัจฉมนิเทศช่วงเช้าทางคณะการแพทย์แผนจีนได้รับเกียรติจากแพทย์จีนนายแพทย์ภาสกิจ วัณณาวิบูล และนายแพทย์ธารา ชินะกาญจน์ มาบรรยายพิเศษเรื่องจริยธรรมและจรรยาบรรณของแพทย์ที่ดี

                              

                             

และในงานช่วงบ่ายยังมีการเสวนา เรื่องการสมัครงาน การสมัครเรียนต่อ และการทำงานของแพทย์แผนจีนโดยพี่ๆศิษย์เก่าแพทย์จีนรุ่น 1 และรุ่น 2 แพทย์จีนก้องเกียรติ เสถียรอนันต์กุล, แพทย์จีนธวัชชัย ตรีรัตน์ดิลกกุลและแพทย์จีนอตินุช สิงห์โตนิเวศ