กิจกรรมคณะวิชา

             

            

      

เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2557 คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาคณะการแพทย์แผนจีนได้เข้าร่วมพิธีรำลึกหลวงปู่ไต้ฮง อริยสงฆ์ผู้ประเสริฐ  ซึ่งจัดโดยศูนย์วัฒนธรรม มฉก. เป็นการรำลึกและบำเพ็ญกุศลแก่หลวงปู่ไต้ฮง  พระภิกษุสงฆ์ที่มีจริยวัตรแห่งเมตตาธรรมช่วยเหลือทั้งผู้มีชีวิตที่ยากไร้และผู้ตายที่ไร้ญาติ โดยมีพิธีอัญเชิญรูปจำลองหลวงปู่ไต้ฮงและจัดขบวนแห่โดยรอบมหาวิทยาลัย เพื่อให้คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาร่วมสักการะบูชา