ข่าวประชาสัมพันธ์
ปฏิทินกิจกรรม

จากความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติและมหาวิทยาลัยการแพทย์แผนจีนเทียนจิน สถาบันขงจื่อการแพทย์แผนจีนได้รับอนุมัติจากสำนักงานส่งเสริมและเผยแพร๋ภาษาจีน(ฮั่นปั้น)และสำนักงานขงจื่อสำนักงานใหญ่ เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2559 ให้จัดตัั้งสถาบันขงจื่อการแพทย์แผนจีน (中医孔子学院) ขึ้น ณ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ โดยในวันที่19 ตุลาคม 2559 ศ.จางป๋อหลี่ (张伯礼) ราชบัณฑิตและอธิการบดี มหาวิทยาลัยการแพทย์แผนจีนเทียนจิน พร้อมคณะฯ ได้เดินทางมาร่วมแสดงความยินดีและประชุมเตรียมความพร้อมพิธีเปิดสถาบันขงจื่อการแพทย์แผนจีน ณ ห้องประชุม 1 อาคารอำนวยการ และเยี่ยมชมสถาบันขงจื่อการแพทย์แผนจีน ชั้น 5 อาคารบรรณสาร มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 

                                

                 

                            

                                                               

                                                                                                                                                                                                               

                         

                                                                                     

                       

                                  

อ่านกิจกรรมอื่น ๆ

โครงการบรรยายแลกเปลี่ยนความรู้เรื่องการใช้ยาสมุนไพรจีนรักษาโรคที่พบบ่อยทางคลินิก
การออกกำลังกายสำหรับผู้สูงวัย2
การออกกำลังกายสำหรับผู้สูงวัย
การวิเคราะห์ผลเชิงกลและระยะเวลาที่เหมาะสมในการลดความตึงของกล้ามเนื้อ ด้วยการนวดทุยหนาแบบสั่นฝ่ามือ
วิธีทวนนับเข็มสำหรับผู้ให้บริการฝังเข็ม
อยู่อย่างไรให้สุขกายสุขใจในวัยครึ่งร้อย ตอน ความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุ
อยู่อย่างไรให้สุขกายสุขใจในวัยครึ่งร้อย ตอน แพทย์จีนกับการดูแลสุภาพในผู้สูงวัย
บอกรักง่าย...วันนี้คุณถ่ายแล้วหรือยัง ?
ตังกุย สุดยอดสมุนไพรบำรุงเลือด
เมื่อหมอจีนบอกว่า “คุณไตพร่อง”
หญ้าหนอน ยาบารุงชั้นเลิศ
ลิ้นบอกโรค1
ลิ้นบอกโรค2
จีนวิถี กวาซา
ไขปริศนา “แมะ”
โสมนั้นดีไฉน
9 วิธีช่วยให้อายุยืนด้วยศาสตร์แพทย์จีน
สุขภาพดีด้วย การดูแลตนเองตามหลักเน่ยจิง
ทฤษฏีปัญจธาตุ
   
การตรวจวินิจฉัยพื้นฐานด้วยศาสตร์การแพทย์แผนจีน
   
ทฤษฎียิน-หยาง
   ยิน–หยาง เป็นด้านของสรรพสิ่งที่ตรงข้ามกัน จะต่อต้านกัน ขณะเดียวกันก็ควบคุมและเป็นเอกภาพแก่กัน