ข่าวประชาสัมพันธ์
ปฏิทินกิจกรรม

เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2560 ที่ผ่านมา คุณ ทิพาวรรณ คุณานันทกุล นักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะการแพทย์แผนจีนเป็นตัวแทนจาก มูลนิธิเป่ยจี๋ซิง (北极星基金会) เข้ามอบทุนการศึกษาให้แก่คณะการแพทย์แผนจีนโดย อาจารย์ ปวินท์ สุวรรณกุล รองคณบดีคณะการแพทย์แผนจีนเป็นตัวแทนรับมอบ เพื่อเป็นทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาคณะการแพทย์แผนจีนชั้นปีที่ 4  ซึ่งเป็นนักศึกษาที่มีความตั้งใจดี ประพฤติดี และมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ จำนวน 13 ราย รวม 300,000 บาท (สามแสนบาทถ้วน) โดยนักศึกษาดังกล่าวจะเดินทางไปศึกษาต่อในชั้นปีที่ 5 ณ มหาวิืทยาลัยการแพทย์แผนจีนเซี่ยงไฮ้ ตามหลักสูตรของคณะฯ ในเดือนพฤษภาคมนี้

 

                                   

    

 

 

                         

                                                                                     

                       

                                  

อ่านกิจกรรมอื่น ๆ

โครงการบรรยายแลกเปลี่ยนความรู้เรื่องการใช้ยาสมุนไพรจีนรักษาโรคที่พบบ่อยทางคลินิก
การออกกำลังกายสำหรับผู้สูงวัย2
การออกกำลังกายสำหรับผู้สูงวัย
การวิเคราะห์ผลเชิงกลและระยะเวลาที่เหมาะสมในการลดความตึงของกล้ามเนื้อ ด้วยการนวดทุยหนาแบบสั่นฝ่ามือ
วิธีทวนนับเข็มสำหรับผู้ให้บริการฝังเข็ม
อยู่อย่างไรให้สุขกายสุขใจในวัยครึ่งร้อย ตอน ความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุ
อยู่อย่างไรให้สุขกายสุขใจในวัยครึ่งร้อย ตอน แพทย์จีนกับการดูแลสุภาพในผู้สูงวัย
บอกรักง่าย...วันนี้คุณถ่ายแล้วหรือยัง ?
ตังกุย สุดยอดสมุนไพรบำรุงเลือด
เมื่อหมอจีนบอกว่า “คุณไตพร่อง”
หญ้าหนอน ยาบารุงชั้นเลิศ
ลิ้นบอกโรค1
ลิ้นบอกโรค2
จีนวิถี กวาซา
ไขปริศนา “แมะ”
โสมนั้นดีไฉน
9 วิธีช่วยให้อายุยืนด้วยศาสตร์แพทย์จีน
สุขภาพดีด้วย การดูแลตนเองตามหลักเน่ยจิง
ทฤษฏีปัญจธาตุ
   
การตรวจวินิจฉัยพื้นฐานด้วยศาสตร์การแพทย์แผนจีน
   
ทฤษฎียิน-หยาง
   ยิน–หยาง เป็นด้านของสรรพสิ่งที่ตรงข้ามกัน จะต่อต้านกัน ขณะเดียวกันก็ควบคุมและเป็นเอกภาพแก่กัน